Značenje Ekvivalentni skupovi
Što Ekvivalentni skupovi znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi Ekvivalentni skupovi Također, možete i sami dodati definiciju riječi Ekvivalentni skupovi

1

1   0

Ekvivalentni skupovi


Dva su skupa ekvivalentna akko imaju istu kardinalnost, to jest, ako se mogu postaviti u korespondenciju jedan-za-jedan. Takoðer se nazivaju jednakobrojnim skupovima. Oznaka: AB; ponekad A~B. 
Izvor: marul.ffst.hr

2

0   0

Ekvivalentni skupovi


Skup A je ekvivalentan (ekvipotentan, bijektivan, jednakobrojan) skupu B  ako postoji barem jedna bijekcija skupa A na skup B.
Izvor: elf.foi.hr

Dodajte značenje riječi Ekvivalentni skupovi
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< Materijalna ekvivalencija Ekstenzija sustava >>