Značenje Vezati varijablu
Što Vezati varijablu znači? Niže možete pronaći jedno značenje riječi Vezati varijablu Također, možete i sami dodati definiciju riječi Vezati varijablu

1

0   0

Vezati varijablu


Primijeniti kvantifikator na individualnu varijablu x tako da sve njezine prethodne slobodne pojave budu u dosegu tog kvantifikatora.
Izvor: marul.ffst.hr

Dodajte značenje riječi Vezati varijablu
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< Zadovoljavanje Vezana varijabla >>