Značenje access point
Što access point znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi access point Također, možete i sami dodati definiciju riječi access point

1

0   0

access point


Pristupna toèka - Ovaj pojam uglavno se koristi u bežiènim komunikacijama. Bežièna pristupna toèka je èvorište koje povezuje bežiène korisnike na LAN ili Internet. AP može biti samostalni ureðaj ili sklop u raèunalu s bežiènim mrežnim adapterom i odgovarajuæom programskom potporom. Komunikacija s bežiènim pristupnim toèkama odvi [..]
Izvor: informatika.buzdo.com

2

0   0

access point


pristupna točka
Izvor: zemris.fer.hr

Dodajte značenje riječi access point
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< access network application >>