Značenje samanj
Što samanj znači? Ovdje možete pronaći 2 značenja riječi samanj Također, možete i sami dodati definiciju riječi samanj

1

0   0

samanj


sajam
Izvor: os-turnic-ri.skole.hr

2

0   0

samanj


sajam samejeno – samljeveno samina, samoćina – osama samlet – samljeti samošćina – samotnost, samaštvo
Izvor: kastavstarigrad.com

Dodajte značenje riječi samanj
Broj riječi:
Ime:
E-mail (*izborno)

<< salsa samina >>