agram-brokeri.hr

Website:https://www.agram-brokeri.hr/
Primljeni pozitivni glasovi10
Primljeni negativni glasovi6
Karma:3 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (368)

1

1   0

defanzivna imovina


Defanzivna imovina (dionice) (eng. defensive assets) je investicijska imovina kod koje se očekuju manje promjene njene vrijednosti od prosječnih promjena vrijednosti investicijskili imovina na trži [..]
Izvor: agram-brokeri.hr

2

1   0

diskontiranje


Diskontiranje (eng. discounting) je postupak izračunavanja sadašnje vrijednosti budućih novčanih iznosa.
Izvor: agram-brokeri.hr

3

1   0

inkrementalni trošak kapitala


Inkrementalni trošak kapitala (eng. incremental cost of capital) je ukupni trošak kapitala nakon svakog dodatnog sloja novog dugoročnog financiranja.
Izvor: agram-brokeri.hr

4

1   0

investitor


Institucionalni investitor (eng. institutional investor) jest financijska institucija koja se obrtimice u svome poslovanju bavi investiranjem u utržive financijske investicije.
Izvor: agram-brokeri.hr

5

1   0

knjigovodstvena vrijednost


Knjigovodstvena vrijednost (eng. book value) jest vrijednost imovine, poduzeća, obveza ili glavnice poduzeća u knjigama poduzeća odnosno njihova objavljena vrijednost u financijskim izvještajima.
Izvor: agram-brokeri.hr

6

1   0

kovarijanca


Kovarijanca (eng. covariance) je mjera korelacije. Suma ponderiranih umnožaka odstupanja od očekivane vrijednosti dvije veličine (investicije).
Izvor: agram-brokeri.hr

7

1   1

odlaženje u privatnost


Odlaženje u privatnost (eng. going private) jest postupak odlaska poduzeća s kotacije na burzi, tj. delistiranje vrijednosnog papira.
Izvor: agram-brokeri.hr

8

1   0

potpisivanje


Potpisivanje (eng. underwriting) je preuzimanje rizika emisije vrijednosnih papira.
Izvor: agram-brokeri.hr

9

1   0

prateće akcije


Prateće akcije (eng. follow-up activities) je uobičajena sintagma kojom se označavaju akcije koje se poduzimaju nakon što je zauzeta određena pozicija s opcijama, odnosno s kombinacijama opcija [..]
Izvor: agram-brokeri.hr

10

1   0

vega


Vega — pokazuje za koliko će se promijeniti cijena opcije za inkrementalno povećanje nestalnosti cijena vezane imovine.
Izvor: agram-brokeri.hr


Da biste vidjeli svih 368 definicija, molimo prijavite se.