agram-brokeri.hr

Website:https://www.agram-brokeri.hr/
Primljeni pozitivni glasovi14
Primljeni negativni glasovi8
Karma:5 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (368)

1

2   0

delta


Delta je mjera očekivanih promjena cijena izvedenih vrijednosnih papira prema mogućim promjenama cijena vezane imovine.
Izvor: agram-brokeri.hr

2

2   0

knjigovodstvena vrijednost


Knjigovodstvena vrijednost (eng. book value) jest vrijednost imovine, poduzeća, obveza ili glavnice poduzeća u knjigama poduzeća odnosno njihova objavljena vrijednost u financijskim izvještajima.
Izvor: agram-brokeri.hr

3

1   0

defanzivna imovina


Defanzivna imovina (dionice) (eng. defensive assets) je investicijska imovina kod koje se očekuju manje promjene njene vrijednosti od prosječnih promjena vrijednosti investicijskili imovina na trži [..]
Izvor: agram-brokeri.hr

4

1   0

diskontiranje


Diskontiranje (eng. discounting) je postupak izračunavanja sadašnje vrijednosti budućih novčanih iznosa.
Izvor: agram-brokeri.hr

5

1   0

inkrementalni trošak kapitala


Inkrementalni trošak kapitala (eng. incremental cost of capital) je ukupni trošak kapitala nakon svakog dodatnog sloja novog dugoročnog financiranja.
Izvor: agram-brokeri.hr

6

1   0

investitor


Institucionalni investitor (eng. institutional investor) jest financijska institucija koja se obrtimice u svome poslovanju bavi investiranjem u utržive financijske investicije.
Izvor: agram-brokeri.hr

7

1   0

kontrolni paket dionica


Kontrolni paket dionica (eng. controlling block of stocks) je broj dionica koji omogućava nekom pojedincu ili nekoj grupi dioničara da kontroliraju poslovanje poduzeća. Apsolutno, to je 50% + jedna [..]
Izvor: agram-brokeri.hr

8

1   0

kovarijanca


Kovarijanca (eng. covariance) je mjera korelacije. Suma ponderiranih umnožaka odstupanja od očekivane vrijednosti dvije veličine (investicije).
Izvor: agram-brokeri.hr

9

1   1

odlaženje u privatnost


Odlaženje u privatnost (eng. going private) jest postupak odlaska poduzeća s kotacije na burzi, tj. delistiranje vrijednosnog papira.
Izvor: agram-brokeri.hr

10

1   0

potpisivanje


Potpisivanje (eng. underwriting) je preuzimanje rizika emisije vrijednosnih papira.
Izvor: agram-brokeri.hr


Da biste vidjeli svih 368 definicija, molimo prijavite se.