binarnet.hr

Website:http://www.binarnet.hr
Primljeni pozitivni glasovi1
Primljeni negativni glasovi1
Karma:1 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (22)

1

1   0

obrada kredita


Trošak obrade kredita je izraženi u postotku od bruto iznosa kredita, a kreće su u rasponu od 0 % po do 4 % i često puta predstavlja dosta zanimljivu stavku kod samog plasmana kredita. Trošak obrade kredita je uključen u izračun efektivne kamatne stope.
Izvor: binarnet.hr

2

0   0

kreditni ured


Kreditni ured, kreditni centar ili kako već nas već zovu je u biti Agencija odnosno poduzeće kojem je ministarstvo financija izdalo odobrenje za obavljanje takve vrste djelatnosti. Sva ostala poduzeća koja se bave osiguranjima, financijskim savjetovanjem ili nečim trećim, a NEMAJU licencu ministarstva financija su u prekršaju i banke u sušt [..]
Izvor: binarnet.hr

3

0   0

kredit


Kredit predstavlja ustupanje određene svote novčanih sredstava od strane financijske organizacije (banke i dr.) kao kreditora (vjerovnika, zajmodavca) nekoj osobi (debitoru, dužniku zajmoprimcu), uz obvezu da mu ih ovaj vrati u dogovorenom roku i plati pripadajuću naknadu – kamatu. Pojam obuhvaća profesionalne novčane bankovne kredite, poza [..]
Izvor: binarnet.hr

4

0   0

kamata


Kamata je naknada koju plaćate vjerovniku za korištenje novca. Kamata dospjeva u jedinici vremena. Ako je duži rok korištenja sredstava, veća je i suma kamate.
Izvor: binarnet.hr

5

0   0

hrok


  HROK ili kreditno izvješće je prikaz podataka o novčanim obvezama klijenta (fizičke osobe ili poslovnog subjekta) i urednosti njihovog podmirivanja. Izdaje ga Hrok d.o.o. To se odnosi samo na podatke o kreditima, leasing zaduženja i sl., leasing zaduženja i sl., ali ne i na stanja tekućih ili štednih računa, oročenih depozita il [..]
Izvor: binarnet.hr

6

0   0

anuitet


Način otplate kredita u kojem je unaprijed definiran fiksni iznos otplate, međutim, omjer iznosa glavnice (otplatne kvote) i kamate sadržane u anuitetu mijenja se na način da se udio glavnice s povećanjem broja otplaćenih anuiteta povećava, a udio kamate se smanjuje.
Izvor: binarnet.hr

7

0   0

rata


Način otplate kredita u kojem je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje (rata ili otplatna kvota), dok se dospjeli iznos kamate obračunava kod svakog slijedećeg dospijeća na preostali iznos glavnice što rezultira nejednakim iznosima otplatnih obroka tijekom cijelog razdoblja otplate. Kamata može dospijevati na isti dan k [..]
Izvor: binarnet.hr

8

0   0

depozit


Polog novca u banku ili neku drugu novčarsku instituciju, i služi kao jamstvo banci za eventualni slučaj neuredne otplate kredita. Često puta je iznos depozita direktno povezan sa kreditnim rizikom. Najčešće depozit može biti uplaćen iz kredita.
Izvor: binarnet.hr

9

0   0

poslovna sposobnost


Sposobnost vlastitim očitovanjem volje stjecati prava i preuzeti obveze (npr. sklopiti ugovor, otvoriti račun). Stječe se punoljetnošću ili s navršenih 16 godina i sklapanjem braka ili odlukom suda kada osoba s navršenih 16 godina postane roditelj. Poslovna sposobnost prestaje odlukom suda o potpunom ili djelomičnom lišenju poslovne sposob [..]
Izvor: binarnet.hr

10

0   0

kreditna sposobnost


Osnovni parametri za izračun kreditne sposobnosti su iznos prosječnih redovitih mjesečnih primanja, iznos anuiteta otplate kredita u banci te postojeća zaduženja. Kreditna sposobnost se utvrđuje za sve sudionike u kreditu: korisnika kredita, sudužnike i jamce. Ako korisnik kredita nije samostalno kreditno sposoban, za odobravanje kredita m [..]
Izvor: binarnet.hr


Da biste vidjeli svih 22 definicija, molimo prijavite se.