carnet.hr

Website:https://www.carnet.hr/
Primljeni pozitivni glasovi15
Primljeni negativni glasovi6
Karma:8 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (286)

1

2   0

download


Kada korisnik prebacuje podatke s raèunala spojenog na Internet na svoje osobno raèunalo, onda ka¾emo da skida datoteke - da radi download.
Izvor: carnet.hr

2

1   1

hyperlink


hiperlink - Na stranicama World Wide Weba, hiperlinkovi su bojom (ili drugaèije) oznaèeni tekstovi ili slike koje kada se izaberu (obièno klikom mi¹a) slijede otvaraju druge stranice. Hiperlinkovi se takoðer mogu koristiti za automatsko skidanje datoteka, zvukova i video zapisa.
Izvor: carnet.hr

3

1   0

isp


Internet Service Provider - ponuðaè usluge pristupa internetu. Kod nas su to primjerice CARNet, HTnet, Iskon...
Izvor: carnet.hr

4

1   0

kompresija


Kompresija odnosno smanjenje kolièine digitalnih podataka, koja se zasniva na odbacivanju podataka koji nisu od presudne va¾nosti za kvalitetu video ili audiosignala. Ljudsko oko i uho ne zamjeæuju nedostatak tih podataka. Dio videosignala koji se ponavlja nekoliko puta, prenosi se samo jedanput. Slièno je i sa zvukom. Dijelovi zvuka koje uho n [..]
Izvor: carnet.hr

5

1   0

midi


Digtalno suèelje muzièkih instrumenata. Protokol koji rukovodi izmjenom podataka izmeðu elektronskh glazbala i raèunala.
Izvor: carnet.hr

6

1   0

midi


datoteka - datoteka koja sadr¾i uputstva sintetizatoru za sviranje nota u skladbi.
Izvor: carnet.hr

7

1   1

netiquette


Internet etiquette - pravila pona¹anja na internetu koja propisuju kako se morate odnositi prema ostalim surferima, ¹to predstavlja po¾eljno, a ¹to nepo¾eljno pona¹anje. Netiquette obuhvaæa email, usenet, forume, chat, i sve ostale oblike komunikacije na internetu.
Izvor: carnet.hr

8

1   0

ocr


Optical Character Recognition, optièko prepoznavanje znakova. Pretvaranje teksta koji je u obliku skenirane slikovne datoteke u tekstualnu datoteku, kako to izvode neki specijalizirani softveri za skeniranje.
Izvor: carnet.hr

9

1   0

opt-out


Metoda upisa u mailing listu kod koje posjetitelji nisu dobrovoljno upisani, ali im se nudi moguænost da se u svakom trenutku ispi¹u. Ovu metodu koriste i neke najveæe svjetske tvrtke: postojeæim korisnicima ili kupcima oni ¹alju svoj newsletter jer se pretpostavlja da æe njihove klijente taj newsletter zanimati. Opt-out metoda ipak u najveæ [..]
Izvor: carnet.hr

10

1   0

pop


Post Office Protocol. Protokol kori¹ten od strane e-mail klijenata kako bi preuzeli poruke sa e-mail servera.
Izvor: carnet.hr


Da biste vidjeli svih 286 definicija, molimo prijavite se.