dzs.ffzg.unizg.hr

Website:http://dzs.ffzg.unizg.hr
Primljeni pozitivni glasovi22
Primljeni negativni glasovi6
Karma:15 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (624)

1

2   0

anotacija


(bibliografska bilješka, eng. annotation, bibliographic note, contents note, note) je kratak komentar ili objašnjenje dokumenta ili njegova sadržaja, obično u vidu primjedbe poslije bibliografskog [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

2

2   0

bibliografski podaci


(eng. bibliographic data) niz podataka (npr. autor, naslov, datum, mjesto izdavanja, izdavač itd) koji pružaju cjelovit i jednoznačan opis dokumenta. Određen skup bibliografskih podataka koji se o [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

3

2   1

fonoteka


(diskoteka, zbirka gramofonskih ploča, eng. phonograph records library, sound recordings library, record library) organizacija ili služba koja prikuplja zvučne zapise i daje ih na korištenje (v. a [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

4

2   1

sažetak


(prikaz, referat, eng. abstract) na skraćen način prikazuje bitni sadržaj nekog dokumenta, bez tumačenja i kritike i bez obzira na to tko je autor sažetka. Svrha je sažetka da čitaocima primarn [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

5

1   0

anali


(ljetopisi, eng. annals) periodička publikacija koja donosi događaje tijekom godine, radove znanstvenih društava i organizacija ili prikaze razvoja određenog područja; prvotno, anali su zapisi o [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

6

1   0

antologija


(eng. anthology) sekundarni dokument koji tvori zbirka dokumenata ili izvoda iz dokumenata; zbirka radova različitih autora ili istog autora odabranih radi posebne svrhe ili prema posebnom kriteriju [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

7

1   0

apstrahiranje


(eng. abstraction, generalization) postupak stvaranja općih pojmova ili razreda uopćavanjem karakteristika individualnih pojmova ili razreda.
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

8

1   0

bilten


(izvještaj, eng. bulletin) obicno periodička publikacija koju izdaje društveno, upravno ili neko drugo tijelo, a sadrži informacije o radu tog tijela ili informacije službenog ili zvaničnog zna [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

9

1   0

broŠura


(eng. pamphlet, brochure) kratki tiskani rad malog obujma, obično u mekanim koricama. Prema UNESCO-voj preporuci "brošura je tiskana publikacija koja ne izlazi povremeno i koja sadrži najm [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr

10

1   0

centralizirana katalogizacija


(centralizirano popisivanje, eng. centralized cataloguing) popisivanje knjiga na jednom mjestu; unutar bibliotečne mreže priprema i diseminacija kataložnih jedinica na jednom mjestu, što može ukl [..]
Izvor: dzs.ffzg.unizg.hr


Da biste vidjeli svih 624 definicija, molimo prijavite se.