e.math.hr

Website:http://e.math.hr
Primljeni pozitivni glasovi13
Primljeni negativni glasovi6
Karma:6 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (414)

1

3   3

sažetak


Pojmovnik sadrži 377 izraza koji predstavljaju natuknice (leme) na engleskom i hrvatskom jeziku. Svaka od njih popraćena je odgovarajućom definicijom. Ona može biti jednostavna, u jednoj rečenici [..]
Izvor: e.math.hr

2

2   0

attribute


 (atribut) Kvalitativna varijabla, obično označena njenom prisutnošću ili odsustvom. Kod digitalne kartografije, atributi se izražavaju numeričkim kodima, također zvanim oblicima koda ili klas [..]
Izvor: e.math.hr

3

1   0

bias


 (odstupanje) 1 Namjerno ili slučajno iskrivljenje opažanja, podataka ili izračuna na sustavni ili na način koji nije slučajan. 2 Iznos za koji prosječna grupa vrijednosti odstupa od referentne [..]
Izvor: e.math.hr

4

1   0

f


 
Izvor: e.math.hr

5

1   0

mahalanobis distance


 (Mahalanobisova udaljenost) Multivarijantna mjera raznovrsnosti (ili „udaljenosti“ u promjenljivom prostoru) između dvije populacije ili dva uzorka. To je multivarijantno proširenje standardiz [..]
Izvor: e.math.hr

6

1   0

quantile


(kvanili) Kvantili su vrijednost statističkog obilježja koje statistički niz dijele na q jednakih dijelova.
Izvor: e.math.hr

7

1   0

randomization


(randomizacija) Proces kojim se selektiraju uzorci ili izvode eksperimenti  u nastojanja da se determiniraju isključivo slučajnim izborom.
Izvor: e.math.hr

8

1   0

regression analysis


 (regresivna analiza) Statistička analiza koja se koristi za uparivanje podataka kod determinacije stupnja ili intenziteta zajedničke asocijacija zavisne varijable s jednom ili više nezavisnih va [..]
Izvor: e.math.hr

9

1   0

singularity


(singularitet) 1 Točka u kojoj neka funkcija nije diferencijabilna. 2 Vrijednost varijable s kojom je funkcija postala beskonačna.
Izvor: e.math.hr

10

1   0

c2


test  (hikvadrat-test) Statistički test koji se najčešće upotrebljava za ispitivanje hipoteze ako slučajna varijabla ima normalnu (ili neku drugu) razdiobu. Glavni je nedostatak toga testa da se [..]
Izvor: e.math.hr


Da biste vidjeli svih 414 definicija, molimo prijavite se.