hr.wikipedia.org

Website:http://hr.wikipedia.org
Primljeni pozitivni glasovi125
Primljeni negativni glasovi57
Karma:69 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (152036)

1

0   0

sociologija


Sociologija je znanost koja proučava društva i načine na koje ta društva oblikuju ponašanje, vjerovanja i identitet ljudi. Sociologija nas uči da ono što smatramo prirodnim, nužnim, razumljiv [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

2

0   0

računarstvo


Računarstvo se bavi proučavanjem teoretskih osnova informacije i računanja, te njihovim implementacijama i primjenama u računalnim sustavima."Računarstvo je proučavanje informacije" [..]
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno

3

0   0

matematički dokaz


Matematički dokaz je logičko-matematički postupak kojim se s pomoću deduktivno ili induktivno. Metode dokazivanja 1. Izravni dokaz. :Na primjer, neka je iskaz: zbroj dva parna broja je uvijek [..]
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno

4

0   0

teorem


Teorem u užem smislu je nešto jako bitno što se često koristi i izvan uskog područja u kojem je dokazan. Najbolji primjer je Pitagorin teorem. Ovo je "labava" podjela, tj. ništa od [..]
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno

5

0   0

postulat


Pojam postulat je uveo Euklid. Nije potpuno jasno po čemu su aksiom i postulat konkretno različiti (to jest, po čemu je on to razlikovao). Danas se više ne koristi taj pojam, a ako ga netko i kori [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

6

0   0

aksiom


Aksiom je "temeljna istina" koja se ne dokazuje i služi kao osnova neke matematičke ili logičke teorije. Za razliku od dogme uglavnom se ne tvrdi njena nužna istinitost jer je to logič [..]
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno

7

0   0

definicija


Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma. Obuhvaća 4 osnovna značenja: # sažeto, jasno i što je moguće preciznije tumačenje nekog pojma # točno [..]
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno

8

0   0

geografija


Geografija , Zemljine površine. Naziv potječe iz klasične starine, a upućuje na prvotno značenje geografije, pa je prema tome nastala i riječ zemljopis. Najprihvatljivija definicija geografije b [..]
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno

9

0   0

geologija


Geologija (grčkih riječi γη (Gea = Zemlja) i λογος (logos = znanost) (rasprava, diskusija)) je znanost koja se bavi proučavanjem Zemlje. Pokušava objasniti kako je Zemlja oblikovana i kako [..]
Izvor: hr.wikipedia.org

10

0   0

arheologija


Mrežna mjesta Kategorija: Humanističke znanosti
Izvor: hr.wikipedia.org
Ovo značenje je odbijeno


Da biste vidjeli svih 152036 definicija, molimo prijavite se.