mojafirma.rs

Primljeni pozitivni glasovi3
Primljeni negativni glasovi0
Karma:2 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (102)

1

1   0

specifikacija


Spisak stavki sa bitnim detaljima o svakoj od njih. Na primer specifikacija računa je spisak računa sa navedenim brojevima i datumima izdavanja, nazivom dobavljača i iznosom.
Izvor: mojafirma.rs

2

1   0

tender


Tender – pojam koji se u privredi koristi kao sinonim za javnu nabavku.
Izvor: mojafirma.rs

3

1   0

volja


Slobodno izražena volja, bez prinude, pretnje ili prevare, ozbiljna volja kojom se zaključuje pravni posao.
Izvor: mojafirma.rs

4

0   0

akontacija


Akontacija – novčani iznos koji naručilac plaća izvršiocu pre obavljanja posla od strane izvršioca; iznos poreza plaćan unapred (pre konačnog obračuna poreske obaveze).
Izvor: mojafirma.rs

5

0   0

aktiva


Skup svih sredstava koje preduzeće koristi tokom obavljanja delatnosti. Obuhvata svu imovinu firme –  materijalnu (stvari), nematerijalnu (prava) i monetarnu (novac), stalnu i obrtnu.
Izvor: mojafirma.rs

6

0   0

anuitet


Anuitet – zbir dela glavnice duga i obračunate kamate, koji se isplaćuje periodično po pravilu, u istom iznosu, po osnovu postepene otplate kredita. Anuitet može biti mesečni, tromesečni, godišnji ili polugodišnji, u zavisnosti od ugovora. Iznos kamate i glavnice u anutitetu se menjaju iz perioda u period, tako da njihov zbir (anutitet) t [..]
Izvor: mojafirma.rs

7

0   0

apr


Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs Agencija u kojoj se registruju privredna društva i preduzetnici, i kojoj se podnose finansijski izveštaji. Upis u APR ima takozvano konstitutivno dejstvo – samo ono što je registrovano u Agenciji proizvodi pravno dejstvo.
Izvor: mojafirma.rs

8

0   0

atl


ATL odnosno Above The Line se odnosi na marketinške aktivnosti koje nemaju jasno određenu, usko definisanu ciljnu grupu. To su promotivne kampanje usmerene ka široj populaciji i njihov cilj uglavnom se svodi na povećanje svesti o određenom proizvodu, usluzi ili brendu kod širih masa.
Izvor: mojafirma.rs

9

0   0

autorsko delo


Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine. Autorskim delom smatraju se naročito:
Izvor: mojafirma.rs

10

0   0

avansni račun


Avansni račun je poslovni dokument koji izdaju obveznici PDV koji su u toku poreskog perioda (meseca ili tromesečja) primili avans za robu ili uslugu, a ako do kraja poreskog perioda ne isporuče predmetnu robu ili ne izvršne uslugu. U avansnom računu iskazuje se PDV sadržan u avansu.
Izvor: mojafirma.rs


Da biste vidjeli svih 102 definicija, molimo prijavite se.