poslovni.hr

Website:http://www.poslovni.hr
Primljeni pozitivni glasovi11
Primljeni negativni glasovi3
Karma:7 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (557)

1

2   0

karenca


(engl. waiting period, njem. Karenzfrist, Karenzzeit, fr. d'lai de carence), razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravatelj nije u obvezi ako nastupi osigu [..]
Izvor: poslovni.hr

2

1   0

adt – sustav financijskih pokazatelja


(engl. ADT system of financial ratios), sedam uzajamno sadržajno i matematičkim putem povezanih pokazatelja prikazanih u tri hijerarhijske razine koji odražavaju ključne činjenice potrebne za upr [..]
Izvor: poslovni.hr

3

1   1

deflacioniranje


, postupak odstranjivanja utjecaja promjena cijena na vrijednosno izražene pojave. Provodi se dijeljenjem nominalnih vrijednosti odgovarajućim indeksom cijena. Taj se skupni indeks cijena naziva def [..]
Izvor: poslovni.hr

4

1   0

indeksna klauzula


(engl. index clause, njem. Indexklausel), ugovorna klauzula koja se ugovara radi očuvanja realne vrijednosti obveze izražene u novcu. Prema pravnim propisima mnogih zemalja indeksna klauzula valjana [..]
Izvor: poslovni.hr

5

1   0

keiretsu


(engl. keiretsu), japanski termin za ogromni industrijski, uslužni i financijski konglomerat, koji djeluje na širokom spektru ekonomske aktivnosti, od zdravstvene zaštite i brige za okoliš sve do [..]
Izvor: poslovni.hr

6

1   1

perks


, popularni kolokvijalni izraz za perquisites koji označava posebne (nenovčane) beneficije koje poduzeća pored plaće daju svojim menedžerima (ili stručnjacima) kao što su vozila poduzeća, priv [..]
Izvor: poslovni.hr

7

1   0

razlučno pravo


(njem. Absonderungsrecht), pravo koje ovlašćuje vjerovnika u stečajnom postupku na odvojeno i prioritetno namirenje njegove tražbine osigurane tim pravom. Vjerovnici koji imaju založno pravo ili [..]
Izvor: poslovni.hr

8

1   0

restitucija


(engl. restitution, njem. Restitution), povrat primljenoga na ime ispunjenja u uspostavi prijašnjeg stanja. U našem zakonodavstvu, osnovna dužnost ugovornih strana u slučaju ništetnosti jest povr [..]
Izvor: poslovni.hr

9

1   0

vinkulacija


(engl. right restriction, endorsement restriction, njem. Rechtbegrenzung, Girobeschränkung), ograničenje određenih prava raspolaganja (right restrictions), ili ako su posrijedi vrijednosni papiri, [..]
Izvor: poslovni.hr

10

1   0

vjerovnik


(engl. obligee, creditor, njem. Gläubiger), strana u obveznopravnom odnosu koja je ovlaštena od druge strane-dužnika da zahtijeva predaju neke stvari, određeno činjenje, ili da ne učini nešto n [..]
Izvor: poslovni.hr


Da biste vidjeli svih 557 definicija, molimo prijavite se.