programsalter.hr

Primljeni pozitivni glasovi4
Primljeni negativni glasovi1
Karma:4 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (34)

1

1   0

čimbenici ponude


  Čimbenici u okruženju koji utječu na dostupnost resursa izvan direktne kontrole organizacije. U okruženjima koja su obilježena kao bogata resursima bit će lakše djelovati nego u okruženjima siromašnim resursima, gdje se potrebno jače boriti i natjecati s drugima kako bi se osigurali ulazni elementi značajni za organizaciju.
Izvor: programsalter.hr

2

1   0

dionici – suradnici


  Dionici s kojima organizacija uspješno surađuje na određenoj grupi pitanja i koji najčešće imaju slične interese. Dionici – suradnici predstavljaju prilike/mogućnosti koje se mogu bolje iskoristiti zajedničkim naporom nego samostalno. 
Izvor: programsalter.hr

3

1   0

institucija


  Složene grupe normi i ponašanja koje traju tijekom dugog vremena jer služe svrsi koju zajednica visoko vrednuje, a izražene su ili u apstraktnoj formi kao što su politički pokreti ili zakon, ili u nekoj organizacijskoj formi, npr. političke stranke ili sudovi. 
Izvor: programsalter.hr

4

1   0

ulazni elementi


  Ulazni elementi mogu uključivati novac, osoblje, transportna sredstva, zgrade, znanje, tehnologiju ili čak pristup informacijama, a koriste se u proizvodnji izlaznih elemenata ili radnog učinka. Gledajući na ulazne elemente možemo otkriti odakle organizacija crpi svoje resurse. Raspon i količina ulaznih elemenata govori o veličini organiz [..]
Izvor: programsalter.hr

5

0   0

brzinski snimak


  Metoda kojom se postiže brzi utisak/slika o nekim najrelevantnijim osobinama organizacije bez velikih troškova ili nepotrebnog ometanja rada organizacije. Predstavlja prvi pokušaj prikupljanja relevantnih informacija koje bi mogle biti relevantne za odgovor na Temeljno pitanje i mogle bi upućivati na dodatne potrebe za informacijama. 
Izvor: programsalter.hr

6

0   0

ciklus upravljanja organizacijskom promjenom


Model koji predlaže određeni poredak u procesima promjene kroz koje većina organizacija mora proći kako bi postigle uspješan rezultat promjene. Kombinira čvrste organizacijske elemente (strukture, sustave i planove) s mekšim, ljudskim elementima (osobnosti, energija, motivacija i otpor).
Izvor: programsalter.hr

7

0   0

čimbenici


  Čimbenici koji su vanjski u odnosu na organizaciju, nad kojima obično ima malo utjecaja i prema kojima ona stoga mora prilagoditi svoje djelovanje, proizvode i usluge. Čimbenici mogu biti pozitivni i negativni, a mogu uključivati politiku, obrazovanje, zapošljavanje, kulturu, povijest, zakonodavstvo itd. 
Izvor: programsalter.hr

8

0   0

čimbenici potražnje


Čimbenici koji, bilo pozitivno bilo negativno, utječu na potražnju za uslugama i proizvodima organizacije. Često uključuju potencijalne ciljne skupine ili korisnike, kao i čimbenike i dionike koji se protive proizvodima i uslugama koje organizacija nudi i time negativno utječu na potražnju. 
Izvor: programsalter.hr

9

0   0

dionici


Podrazumijeva bilo kojeg dionika zainteresiranog za neko određeno pitanje, bilo da  je za ili protiv. Postojanje dionika određuje prilike/mogućnosti za suradnju i prijetnje koje mogu ugrožavati neko određeno pitanje. 
Izvor: programsalter.hr

10

0   0

dionici - konkurencija


     Dionici za koje je vjerojatno da će se protiviti aktivnostima organizacije, koji se natječu za iste resurse, opslužuju slične ciljne skupine ili rade na istom području. Njihove se aktivnosti najčešće smatraju prijetnjama organizaciji, osim ako ih ne uspijemo pretvoriti u dionike-suradnike. 
Izvor: programsalter.hr


Da biste vidjeli svih 34 definicija, molimo prijavite se.