skola-hodosan.hr

Website:http://www.skola-hodosan.hr
Primljeni pozitivni glasovi82
Primljeni negativni glasovi27
Karma:56 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (728)

1

5   1

vugurek


krastavac
Izvor: skola-hodosan.hr

2

4   0

škatulja


kutija
Izvor: skola-hodosan.hr

3

3   0

navek


uvijek
Izvor: skola-hodosan.hr

4

3   7

rišpet


vrsta kreveta
Izvor: skola-hodosan.hr

5

3   0

vedrica


kanta
Izvor: skola-hodosan.hr

6

3   0

venodjati


nešto raditi
Izvor: skola-hodosan.hr

7

2   1

capa


šapa
Izvor: skola-hodosan.hr

8

2   0

japica


djed, pradjed
Izvor: skola-hodosan.hr

9

2   0

kušlec


poljubac
Izvor: skola-hodosan.hr

10

2   0

kvelna


zaèinska biljka, stavlja se u crne krvavice (èurke) i hajdinsku kašu
Izvor: skola-hodosan.hr


Da biste vidjeli svih 728 definicija, molimo prijavite se.