ss-privatna-skola-futura.skole.hr

Primljeni pozitivni glasovi9
Primljeni negativni glasovi15
Karma:-5 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (431)

1

2   0

gif


 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

2

1   1

upload


Prebacivanje datoteka s osobnog raèunala na odreðeno udaljeno raèunalo (suprotno od download - skidanja s udaljene mašine). Prijenos podataka s korisnièkog raèunala na drugo raèunalo ili mre¾u.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

3

1   1

update


Obnoviti, dopuniti, poboljšati, a¾urirati dodavanjem novih podataka, odnosno izmjenom ili brisanjem starih podataka; dodavanjem ili brisanjem zapisa, èime se osigurava da datoteka osigurava najnoviju situaciju; zamjeniti staru inaèicu programa novom. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

4

1   0

undo


Obrnuti uèinak ureðivanja ili sliènog postupka unutar aplikacijskog softvera.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

5

1   0

favorites


 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

6

1   0

rtf


Rich Text Format File
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

7

1   2

asf


Advanced Systems Format File
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

8

1   1

upload


Prebacivanje datoteka s osobnog raèunala na odreðeno udaljeno raèunalo (suprotno od download - skidanja s udaljene mašine). Prijenos podataka s korisnièkog raèunala na drugo raèunalo ili mre¾u. 
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

9

0   0

èvrsti disk


elektromehanièki magnetni ureðaj za trajno pohranjivanje, pamæenje veæe kolièine podataka.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr

10

0   0

èi¹èenje diska


program koji oslobaða prostor disku brišuæi nepotrebne datoteke kao što su TMP i CHK temporalne download Internet datoteke,datoteke iz TEMP mapa Windowsa te sadr¾aja Recycle Bine.
Izvor: ss-privatna-skola-futura.skole.hr


Da biste vidjeli svih 431 definicija, molimo prijavite se.