Na Rječnik.com možete istovremeno pretraživati tisuće rječnika. Tisuće značenja u našem pretraživaču dodali su ljudi poput Vas. Sve riječi i značenja su dobrodošla. Možete dodavati značenja imena, teške riječi, sleng, strani jezik ili riječi koje ste sami izmislili. Učinite nas i druge posjetitelje sretnima i dodajte novu riječ!. Dodaj značenje.

Najnovija značenja
0   0

rays 


zrake
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air


zraka
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

blast 


zrak za puhanje
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air


zrak
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

airport 


zračnoj luci
Izvor: engleskirjecnik.com

1   0

air 


zračnog
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air base 


zračno uporište
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

airing 


zračno sušenje
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air law 


zračno pravo
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

airproof


zračno nepropusno
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air bearing 


zračno ležiš
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air-cooling 


zračno hlađenja
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air 


zračnih
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

airgap 


zračni zazor
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

bumpiness 


zračni vrtlog
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

propeller 


zračni vijak
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air-valve


zračni ventil
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air-pump 


zračni šmrk
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air throttle 


zračni regulacijski ventil
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

skyway 


zračni put
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

aerospace


zračni prostor
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air duct 


zračni propust
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air traffic


zračni promet
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air transport 


zračni prijevoz
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air gun 


zračni pištolj
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

atmosphere 


zračni omotač
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

tacan 


zračni navigacijski sustav
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air-raid 


zračni napa
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air-mattress 


zračni madrac
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

airbrush 


zračni kist
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air ducting 


zračni kanali
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air duct 


zračni kanal
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air cushion


zračni jastuk
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air cooler 


zračni hladnjak
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

hijacker 


zračni gusar
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

airdrop 


zračni desant
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air ducting


zračni cjevovod
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air-pocket 


zračni čep
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

air balloon


zračni balon
Izvor: engleskirjecnik.com

0   0

aerial


zračni
Izvor: engleskirjecnik.com

Stranica:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10